HOME
AKTUÁLNÍ PLÁN
BRANKÁŘI
INSPIRACE
STREČINK
BĚŽECKÁ ABECEDA
MEET
VAŠE OTÁZKY
YOUTUBE KANÁL20.04.2021

FLORBALOVÝ TRÉNINK NA 26.04.2021


Rozcvička

 • warming up na zahřátí - běžecká abeceda na místě (pokud nevíš, mrkni do odkazu v menu)
  • Lifting 15 sekund
  • Skipping 15 sekund
  • Zakopávání 15 sekund
  • Předkopávání 15 sekund
  • Skoky stranou na místě 15 sekund

Rotace boků

 • nastav si stopky a dej si toto cvičení 2x po 25 sekundách s 30 sekundovou pauzou
Prkno - plank


 • nastav si stopky a dej si prkno 2x po 40 sekundách s 30 sekundovou pauzouHokejová osmička krátká

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Připrav si dvě metičky, a dej od sebe na šířku ramen. Stoupni si do základního florbalového postoje, míček si připrav na forhendovou stranu čepele.

Průběh:
Veď míček forhendovou stranou čepele kolem bližší metičky z její vnější strany. Jakmile míček provedeš mezi metičkami a dostaneš ho před druhou, vyměň forhendovou stranu čepele za bekendovou. Pokračuj v pohybu a veď míček bekendovou stranou čepele kolem druhé metičky, opět z vnější strany. Opět veď míček mezi metičky, a jakmile se míčkem dostaneš před první metičku, vyměň bekendovou stranu čepele za fohendovou a pokračuj v pohybu.

Kritická místa:
Chodidla jsou celou dobu na podložce, špičky směřují dopředu. Při přejíždění míčku u metiček nezvedat čepel moc vysoko (čepel by měla míček celou dobu hladit).

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Přílišné zvedání čepele při přejíždění / Prkenná kolena / Oddálení míčku od čepele / Pouštění hokejky / Bouchání čepelí do země (po výměně bekendu za forhend nebo naopak)


Hokejový dribling s naznačením střely

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si do základního florbalového postoje, míček si připrav na forhendovou stranu čepele.

Průběh:
Začni přejíždět míček přes jeho horní hranu plynulým pohybem ze strany na stranu. Soustřeď se na to, abys míček přejížděl co nejblíže jeho horní hraně. Naznačení střely můžeš zkoušet jak na forhendu, tak na bekendu.

Kritická místa:
Při přejíždění míčku nezvedej čepel moc vysoko (čepel by měla míček celou dobu hladit). Naznačení střely zkoušej s pohledem směrem kam chceš střílet.

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Přílišné zvedání čepele při přejíždění / Prkenná kolena / Při naznačení střelby koukání na míček


Otočka BEK přes špičku

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Míček si připrav na forhendovou stranu čepele.

Průběh:
Před zahájením otočky si můžeš s míčkem zadriblovat (florbalový / hokejový). Florbalku si postav na špičku tak, abys měl míček na forhendové straně čepele. Začni se otáčet okolo své osy a míček měj stále na čepeli. Až budeš dotáčet kruh, tak začni čepel pokládat na její spodní hranu (normální poloha čepele) a míček tak zastav. Před další otočkou si můžeš opět zadriblovat.

Kritická místa:
Dávej pozor na to, aby se míček celou dobu pohyboval na špičce čepele. Dělej plynulé pohyby.

Nejčastější chyby:
Míček nedrží na čepeli / Míček moc daleko od těla / Moc pevné zápěstí


Otočka přes špičku FOR - BEK

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Míček si připrav na forhendovou stranu čepele.

Průběh:
Na začátku tlač míček po forhendové straně čepele a otáčej se okolo své osy. Až budeš dotáčet kruh, tak míček zastav na špičce čepele, jako bys chtěl dělat florbalovou stahovačku. Poté přes špičku táhni míček zpět a dotoč kruh do původní pozice. Míček znovu zastav forhendem.

Kritická místa:
Dávej pozor na to, abys míček zastavoval na špičce čepele. Dělej plynulé pohyby.

Nejčastější chyby:
Míček nedrží na čepeli / Malá rotace zápěstí při zastavení míčku / Moc pevné zápěstí


Stahovačka pod nohy

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Míček si připrav na forhendovou stranu čepele.

Průběh:
Na začátku si můžeš s míčkem zadriblovat (florbalový / hokejový). Naznač pohyb do forhendu a potom rychlou a dlouhou stahovačkou dostaň míček na bekendovou stranu čepele. Poté udělej pár kroků ve směru pohybu míčku.

Kritická místa:
Dávej pozor na to, aby byl nákrok a rozsah pohybu florbalkou dostatečný. Rychlost pohybu ve stahovačce by měla být dostatečně velká.

Nejčastější chyby:
Nedostatečný pohyb při naznačení / Moc pevné zápěstí / Pomalý pohyb při stahovačce / Míček moc daleko od těla.


Sklepávačka pod nohy

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Na forhendovou stranu čepele si připrav míček.

Průběh:
Na začátku si můžeš s míčkem zadriblovat (florbalový / hokejový). Zvedni míček na čepel přes forhendovou zvedačku. Poté míček vyhoď před sebe do vzduchu (cca 1 metr) tak, abys ho mohl čepelí zpracovat. Před zpracováním více rozkroč nohy a pokrč kolena. Těsně před dopadem míčku na zem ho ztlum bekendovou částí čepele tak, aby ti prošel mezi nohama. Otoč se a dostaň ho pod kontrolu hokejovým driblingem.

Kritická místa:
Dávej pozor na to, abys správně provedl forhendovou zvedačku. Míček vyhazuj před sebe. Ztlum míček tak, aby neskákal. Pracuj stále na špičkách.

Nejčastější chyby:
Špatně provedená forhendová zvedačka / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Vyhození míčku jinam než před sebe, případně moc daleko od sebe / Netlumení míčku při jeho zpracování bekendem / Stoj na patách / Špatné zpracování míčku čepelí.


Tenisová zvedačka

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Na bekendovou stranu čepele si připrav míček.

Průběh:
Na začátku si můžeš s míčkem zadriblovat (florbalový / hokejový). Míček si dej vedle nohy (k malíkové straně chodidla) tak, abys ho měl na bekendové straně čepele. Míček sevři mezi chodidlo a čepel a současným pohybem nohy a florbalky nahoru ho zvedni. Míček pohybem v podstatě vyhodíš do vzduchu a pak ho zpracuješ na forhendovou stranu čepele.

Kritická místa:
Měj volné zápěstí a pevný úchop. Míček musí dosáhnout takové výšky, abys ho pohodlně stihl zpracovat na čepel.

Nejčastější chyby:
Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Míček neletí dostatečně vysoko / Nezvednutí míčku / Nezpracování míčku.


Protažení

 • důkladné protažení celého těla
  • ruce
  • krk
  • záda
  • břicho
  • nohy