HOME
AKTUÁLNÍ PLÁN
BRANKÁŘI
INSPIRACE
STREČINK
BĚŽECKÁ ABECEDA
MEET
VAŠE OTÁZKY
YOUTUBE KANÁL18.12.2020

FLORBALOVÝ TRÉNINK NA 27.12.2020Florbalový dribling okolo metičky

4x po 30 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Připrav si jednu metičku či kužel. Na forhendovou stranu čepele si připrav míček.

Průběh:
Míček ovládej rotací zápěstí tak, aby jezdil z paty čepele na její špičku. Míček by měl celou dobu jet po čepeli. Můžeš zkoušet florbalový dribling ze strany nastranu, dopředu dozadu, lehce se pohybovat.

Kritická místa:
Míček nesmíš mlátit, je potřeba ho "hladit" a zkoušet míček po čepeli co nejvíce převalovat. Měj volné zápěstí a pevný úchop.

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby


Forhendová přehazovačka nízká

4x po 20 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Připrav si jednu překážku (tričko apod.). Na fohendovou stranu čepele si připrav míček.

Průběh:
Na začátku si můžeš s míčkem zadriblovat (florbalový/hokejový). Poté nakloň čepel, aby byla téměř rovnoběžná s podložkou. Forhendem lehce nadzvedni míček tak, aby se dostal přes překážku (cca 20 cm nad ní). Na druhé straně míček zpracuj po odrazu od země nebo ze vzduchu bekendem.

Kritická místa:
Dávej si pozor na to, aby ses forhendem dostal až pod míček. Pří zpracování na druhé straně zkus míček zpracovat ze vzduchu. Měj volné zápěstí a pevný úchop.

Nejčastější chyby:
Moc rychlý pohyb forhendem nahoru / Dostat se málo pod míček / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Míček letí moc vysoko nad překážkou nebo moc daleko za ní


Florbalový dribling v pozicích

4x po 20 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Na forhendovou stranu čepele si připrav míček.

Průběh:
Míček ovládej rotací zápěstí tak, aby jezdil z paty čepele na její špičku. Míček by měl celou dobu jet po čepeli. Můžeš zkoušet florbalový dribling ze strany na stranu, dopředu dozadu, před tělem, za tělem, vedle těla (obě strany) či se pohybovat.

Kritická místa:
Míček nesmíš mlátit, je potřeba ho "hladit" a zkoušet míček po čepeli co nejvíce převalovat. Měj volné zápěstí a pevný úchop.

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby


Stahovačka pod nohy

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Míček si připrav na forhendovou stranu čepele.

Průběh:
Na začátku si můžeš s míčkem zadriblovat (florbalový / hokejový). Naznač pohyb do forhendu a potom rychlou a dlouhou stahovačkou dostaň míček na bekendovou stranu čepele. Poté udělej pár kroků ve směru pohybu míčku.

Kritická místa:
Dávej pozor na to, aby byl nákrok a rozsah pohybu florbalkou dostatečný. Rychlost pohybu ve stahovačce by měla být dostatečně velká.

Nejčastější chyby:
Nedostatečný pohyb při naznačení / Moc pevné zápěstí / Pomalý pohyb při stahovačce / Míček moc daleko od těla.


Sklepávačka pod nohy

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Na forhendovou stranu čepele si připrav míček.

Průběh:
Na začátku si můžeš s míčkem zadriblovat (florbalový / hokejový). Zvedni míček na čepel přes forhendovou zvedačku. Poté míček vyhoď před sebe do vzduchu (cca 1 metr) tak, abys ho mohl čepelí zpracovat. Před zpracováním více rozkroč nohy a pokrč kolena. Těsně před dopadem míčku na zem ho ztlum bekendovou částí čepele tak, aby ti prošel mezi nohama. Otoč se a dostaň ho pod kontrolu hokejovým driblingem.

Kritická místa:
Dávej pozor na to, abys správně provedl forhendovou zvedačku. Míček vyhazuj před sebe. Ztlum míček tak, aby neskákal. Pracuj stále na špičkách.

Nejčastější chyby:
Špatně provedená forhendová zvedačka / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Vyhození míčku jinam než před sebe, případně moc daleko od sebe / Netlumení míčku při jeho zpracování bekendem / Stoj na patách / Špatné zpracování míčku čepelí.


Hokejová osmička krátká

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Připrav si dvě metičky, a dej od sebe na šířku ramen. Stoupni si do základního florbalového postoje, míček si připrav na forhendovou stranu čepele.

Průběh:
Veď míček forhendovou stranou čepele kolem bližší metičky z její vnější strany. Jakmile míček provedeš mezi metičkami a dostaneš ho před druhou, vyměň forhendovou stranu čepele za bekendovou. Pokračuj v pohybu a veď míček bekendovou stranou čepele kolem druhé metičky, opět z vnější strany. Opět veď míček mezi metičky, a jakmile se míčkem dostaneš před první metičku, vyměň bekendovou stranu čepele za fohendovou a pokračuj v pohybu.

Kritická místa:
Chodidla jsou celou dobu na podložce, špičky směřují dopředu. Při přejíždění míčku u metiček nezvedat čepel moc vysoko (čepel by měla míček celou dobu hladit).

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Přílišné zvedání čepele při přejíždění / Prkenná kolena / Oddálení míčku od čepele / Pouštění hokejky / Bouchání čepelí do země (po výměně bekendu za forhend nebo naopak)


Airdribling s obkroužením - zeměkoule

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, zvedni míček na forhendovou stranu čepele a uklidni ho.

Průběh:
Míček střídavě vyhazuj lehce do vzduchu a stahuj na čepel. Během vyhození zkus míček obkroužit na jednu nebo na druhou stranu. Míček co nejvíce stahuj. Můžeš zkoušet různé výšky vyhození od malého po velké či různé varianty postoje. Pokud zvládneš staticky, je možno u cviku i chodit či běhat či střídat bekend a forhend.

Kritická místa:
Míček nesmíš mlátit, je potřeba ho "hladit" a zkoušet míček v podstatě na čepeli skoro zastavovat. Těžší to bude na bekendové straně. Při obkroužení vnímej dráhu letu míčku.

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Trefování míčku v letu