HOME
AKTUÁLNÍ PLÁN
BRANKÁŘI
INSPIRACE
STREČINK
BĚŽECKÁ ABECEDA
MEET
VAŠE OTÁZKY
YOUTUBE KANÁL27.11.2020

FLORBALOVÝ TRÉNINK NA 02.12.2020


Ke stažení pro tisk

Sklepávačka pod nohy

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Na forhendovou stranu čepele si připrav míček.

Průběh:
Na začátku si můžeš s míčkem zadriblovat (florbalový / hokejový). Zvedni míček na čepel přes forhendovou zvedačku. Poté míček vyhoď před sebe do vzduchu (cca 1 metr) tak, abys ho mohl čepelí zpracovat. Před zpracováním více rozkroč nohy a pokrč kolena. Těsně před dopadem míčku na zem ho ztlum bekendovou částí čepele tak, aby ti prošel mezi nohama. Otoč se a dostaň ho pod kontrolu hokejovým driblingem.

Kritická místa:
Dávej pozor na to, abys správně provedl forhendovou zvedačku. Míček vyhazuj před sebe. Ztlum míček tak, aby neskákal. Pracuj stále na špičkách.

Nejčastější chyby:
Špatně provedená forhendová zvedačka / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Vyhození míčku jinam než před sebe, případně moc daleko od sebe / Netlumení míčku při jeho zpracování bekendem / Stoj na patách / Špatné zpracování míčku čepelí.


Hokejový slalom s uvolněním - forhend

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Připrav si slalom z metiček cca 30 cm od sebe. Stoupni si naproti slalomu, pokrč kolena (základní florbalový postoj). Na forhendovu stranu čepele si připrav míček, florbalku chytni oběma rukama.

Průběh:
Před slalomem proveď forhendovou otočku tak, aby ses dostal vedle slalomu, přičemž bys měl mít slalom na forhendové straně čepele. Pomalu se rozejdi vedle metiček a hokejovým driblingem dribluj mezi metičkami. Tvoje chůze je pořád na jedné straně vedle metiček. Čepel převaluj přes míček co nejblíže jeho horní straně, ideálně ho pořád hlaď. Míček by měl celou dobu jet po čepeli.

Kritická místa:
Otočkou se dostaň vedle slalomu. Míček nesmíš mlátit, je potřeba ho „hladit“ a zkoušet míček po čepeli co nejvíce převalovat. Měj volné zápěstí a pevný úchop.

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Přílišné oddálení míčku od čepele / Otočka jen na místě


Hokejový slalom s uvolněním - bekend

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Připrav si slalom z metiček cca 30 cm od sebe. Stoupni si naproti slalomu, pokrč kolena (základní florbalový postoj). Na bekendovou stranu čepele si připrav míček, florbalku chytni oběma rukama.

Průběh:
Před slalomem proveď bekendovou otočku tak, aby ses dostal vedle slalomu, přičemž bys měl mít slalom na bekendové straně čepele. Pomalu se rozejdi vedle metiček a hokejovým driblingem dribluj mezi metičkami. Tvoje chůze je pořád na jedné straně vedle metiček. Čepel převaluj přes míček co nejblíže jeho horní straně, ideálně ho pořád hlaď. Míček by měl celou dobu jet po čepeli.

Kritická místa:
Otočkou se dostaň vedle slalomu. Míček nesmíš mlátit, je potřeba ho „hladit“ a zkoušet míček po čepeli co nejvíce převalovat. Měj volné zápěstí a pevný úchop.

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Přílišné oddálení míčku od čepele / Otočka jen na místě


Hokejový dribling s naznačením

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si do základního florbalového postoje, míček si připrav na forhendovou stranu čepele.

Průběh:
Začni přejíždět míček přes jeho horní hranu plynulým pohybem ze strany na stranu. Soustřeď se na to, abys míček přejížděl co nejblíže jeho horní hraně. Naznačení ti pomůže vypilovat následnou kličku či střelbu. Můžeš zkoušet různé varianty klamavých pohybů, naznačení střely, kličky atd.

Kritická místa:
Při přejíždění míčku nezvedej čepel moc vysoko (čepel by měla míček celou dobu hladit). Klamavé pohyby zkoušej blízko míčku.

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Přílišné zvedání čepele při přejíždění / Prkenná kolena / Naznačení moc daleko od míčku


Florbalový dribling v pozicích

4x po 20 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Na forhendovou stranu čepele si připrav míček.

Průběh:
Míček ovládej rotací zápěstí tak, aby jezdil z paty čepele na její špičku. Míček by měl celou dobu jet po čepeli. Můžeš zkoušet florbalový dribling ze strany na stranu, dopředu dozadu, před tělem, za tělem, vedle těla (obě strany) či se pohybovat.

Kritická místa:
Míček nesmíš mlátit, je potřeba ho "hladit" a zkoušet míček po čepeli co nejvíce převalovat. Měj volné zápěstí a pevný úchop.

Nejčastější chyby:
Plácání do míčku / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby


1 NA 1 Bekend pod hokejkou

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Připrav si překážku jako soupeře (židle, stolička s hokejkou dopředu nebo jinou dlouhou tyčí, dobře poslouží třeba smeták). Stoupni si před překážku. Míček si dej na forhendovou stranu čepele. Připrav si základní florbalový postoj.

Průběh:
Pomalu se rozejdi proti překážce. Míček vedeš na svojí forhendové straně čepele. Ve vzdálenosti okolo 30 cm před hokejkou soupeře krátkou stahovačkou dostaň míček na bekendovou stranu za čepel obránce a hned za ní míček protáhni zpět. Míček můžeš zkusit na bekendovou stranu dostat hokejovou nebo florbalovou stahovačkou. a měl by jet celou dobu po čepeli.

Kritická místa:
Neprováděj kličku příliš brzo, soupeře bys nezmátl. Pokud bys naopak provedl kličku moc pozdě, narazíš do soupeře. Cvičením se statickým soupeřem si budeš zároveň pilovat i odhad.

Nejčastější chyby:
Klička moc brzo nebo pozdě / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Při 1 na 1 na reálného soupeře špatný odhad vzdálenosti.


1 NA 1 Forhendová k sobě

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Připrav si překážku jako soupeře (s hokejkou dopředu nebo jinou dlouhou tyčí). Stoupni si před překážku. Míček si dej na forhendovou stranu čepele. Připrav si základní florbalový postoj.

Průběh:
Pomalu se rozejdi proti překážce. Míček vedením na svojí forhendové straně čepele dostaň vedle soupeřovy čepele a florbalovým driblingem ho stáhni směrem k sobě. Poté rychlým pohybem s míčkem na forhendu se dostaň na druhou stranu. A míček by měl jet celou dobu po čepeli.

Kritická místa:
Neprováděj kličku příliš brzo, soupeře bys nezmátl. Pokud bys naopak provedl kličku moc pozdě, narazíš do soupeře. Cvičením se statickým soupeřem si budeš zároveň pilovat i odhad.

Nejčastější chyby:
Klička moc brzo nebo pozdě / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Při 1 na 1 na reálného soupeře špatný odhad vzdálenosti.


1 NA 1 Pod hokejku a housle

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Připrav si překážku jako soupeře (s hokejkou dopředu nebo jinou dlouhou tyčí). Stoupni si před překážku. Míček si dej na forhendovou stranu čepele. Připrav si základní florbalový postoj.

Průběh:
Pomalu se rozejdi proti překážce. Míček vedeš na svojí forhendové straně čepele tak, že se dostaneš vedle soupeřovy hokejky (cca 30 cm od ní). Poté forhendovou stahovačkou prohodíš míček pod holí soupeře. Na druhé straně si ho zpracuješ hokejovým driblingem a míček prohodíš soupeři mezi nohama.

Kritická místa:
Neprováděj kličku příliš brzo, soupeře bys nezmátl. Pokud bys naopak provedl kličku moc pozdě, narazíš do soupeře. Cvičením se statickým soupeřem si budeš zároveň pilovat i odhad.

Nejčastější chyby:
Klička moc brzo nebo pozdě / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Při 1 na 1 na reálného soupeře špatný odhad vzdálenosti.


Skluzavka - challenge

4x po 45 sekundách s 20 sekundovými přestávkami a zvyšující intenzitou

Příprava:
Stoupni si s nohama lehce od sebe, pokrč kolena (Základní florbalový postoj). Na forhendovou stranu čepele si připrav míček.

Průběh:
Na začátku si můžeš s míčkem zadriblovat (florbalový / hokejový). Míček zvedni na čepel forhendovou zvedačkou. Pusť florbalku spodní rukou, a začni ji naklánět (špičkou ke stropu) tak, aby z ní vznikla skluzavka. Míček se nakloněním florbalky dá do pohybu a měl by po ní jet tak, abys ho chytil mezi palec a ukazováček.

Kritická místa:
Dávej pozor na to, abys míček správně zvedl. Florbalku bys neměl naklonit ani moc ani málo. Míček by měl jet celou dobu po florbalce.

Nejčastější chyby:
Špatně provedená forhendová zvedačka / Moc pevné zápěstí / Neplynulé pohyby / Neudržení míčku na florbalce / Příliš malý nebo velký náklon florbalky ve skluzavce.